Święta tuż, tuż...

  „Święta tuż, tuż…” 
konkurs bożonarodzeniowy dla klas drugich 

W roku szkolnym 2019/2020, tradycyjnie w okresie przedświątecznym klasy drugie zostały zaproszone do udziału w konkursie bożonarodzeniowym.  13 grudnia 2019 r. biblioteka szkolna oraz Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie  już po raz siódmy wspólnie zorganizowały ww. konkurs.
     Celem konkursu jest przede wszystkim poznawanie oraz kultywowanie polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. W dniu konkursu każdą drugą klasę reprezentowała 3-osobowa drużyna. Cztery zespoły spotkały się w bibliotece szkolnej, a kibicowali im uczniowie z klasy 2 c. Komisja konkursowa, w składzie Pani Alicja Wodzyńska – dyrektor MBP, Pani Ewa Barcz, wicedyrektor SP Nr 4 sprawdzała poprawność udzielanych odpowiedzi oraz czuwała nad przebiegiem spotkania. Konkurencje przeprowadzały wspólnie  Pani Olga Kruszyńska z Filii Nr 3 MBP oraz nauczyciel bibliotekarz szkolny.. Nagrody dla uczestników ufundował Pan Emil Świszcz  z Zarządu Osiedla „Słoneczne”, Miejska Biblioteka Publiczna oraz szkoła.
        Konkurs obejmował cztery konkurencje: zagadki, krzyżówka i rebusy związane z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz rozpoznawanie kolęd na podstawie usłyszanej melodii. 
W tym roku dwa zespoły – kl. 2 a i 2 b-  zdobyły tę samą ilość punktów. Potrzebna była dogrywka, która polegała na podaniu trzech tradycyjnych potraw wigilijnych. Pełne nazwy tych potraw podał zespół Nr I, czyli klasa  2a, zdobywając tym samym I miejsce.  Zwycięską klasę reprezentowali: Marta Gajewska, Lena Kuczyńska oraz Antoni Tomczak. Pozostałe zespoły: zespół II – klasa 2 b,    w składzie Anna Filipowicz, Maja Nawrot oraz Szerszeniewska Wiktoria; zespół III – klasa 2 c,        w składzie Maciej Adamiak, Kornelia Dołęgowska oraz Maja Maślanka oraz zespół IV – klasa 2 d    w składzie Berenika Jakieła, Aleksander Kowalski oraz  Wojciech Zieliński  zdobyły równorzędne nagrody.  
       Wręczenia dyplomów, nagród oraz słodkich upominków dokonała komisja konkursowa, dziękując za udział i gratulując wszystkim rozległej wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia oraz śpiewanie kolęd, które wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój. 

Wesołych Świąt :)

                                                                                                            Opracowała: Anna Mieszkowska - nauczyciel bibliotekarzKomentarze

Prześlij komentarz