WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE - podsumowanie programu

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE
Podsumowanie z realizacji programu - rok szkolny 2019/2020

        W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna przystąpiła do programu „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE“. Jest to program edukacyjny skierowany do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych. Głównym jego organizatorem jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom a program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Główny cel całego przedsięwzięcia to wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych, propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako kompasu moralnego i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.
W ramach udziału w programie, biblioteka szkolna otrzymała od organizatora pakiet materiałów:
- 2 egzemplarze książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”,
książki pomocne w pracy z czytelnikiem: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Z dzieckiem w świat wartości”
materiały promocyjno-edukacyjne – plakaty i broszury.
Wszystkie ww. pozycje zostały włączone do księgozbioru bibliotecznego.
        Zgodnie z założeniami programu, jako jego koordynator, przeprowadziłam trzy zajęcia z zakresu edukacji moralnej w oparciu o trzy opowiadania z tomu „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Zajęcia odbyły się w kl. 5 a (30.10.2019), 5 b (28.10.2019) i 7 b (6.11.2019). Dotyczyły one kolejno następujących wartości: odpowiedzialności, wolności i szacunku. Po przeczytaniu w klasach opowiadań pt.: „Dolina jeleni”, „Burza” i „Szacun i gorzka czekolada” i wspólnym omówieniu ww. wartości, uczniowie podzieli się na kilkuosobowe grupy i nagrali prezentacje filmowe ich temat. W ramach realizacji programu w naszej szkole powstało w sumie 9 filmów ( po 3 w każdej klasie biorącej udział w programie). W każdej klasie odbyło się na głosowanie na najlepsze prace, które zostały następnie wysłane na konkurs do Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, głównego organizatora programu. Trzy filmy (główny konkursowy i dwa pozostałe), zgodnie z regulaminem programu, umieściłam w serwisie YouTube.
Prezentacja konkursowa została przygotowana przez grupę uczniów z kl. 7 b, a jej temat przewodni to szacunek. Głównym celem filmu było pokazanie, do czego może przyczynić się brak szacunku do drugiej osoby. Film można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/G5X-s2bxZO8
W wyniku głosowania każda klasa wybrała jeden film przedstawiający omawianą wartość moralną). Klasa 5 a nagrała film przedstawiający odpowiedzialności (do obejrzenia pod linkiem: https://youtu.be/0l_NKKDO8tQ ). Klasa 5 b przygotowała film, mówiący o tym, czym dla nich jest wolność ( do obejrzenia pod linkiem: https://youtu.be/Ilb6x28WBt0 ).
       Program „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE” okazał się świetnym sposobem na rozmowy o wartościach moralnych w życiu młodego człowieka. Współczesne opowiadania, poruszające temat tych uniwersalnych wartości, pozwoliły uczniom na przemyślenie pewnych swoich decyzji i zachowań. Dzięki zajęciom z uczniami umocniona została rola literatury jako kompasu moralnego. Klasy biorące udział w programie oraz ja, jako szkolny koordynator, otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające udział w nim. W przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację programu w naszej szkole.
.

Oprac. Anna Mieszkowska - nauczyciel bibliotekarz
szkolny koordynator programu „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”
Komentarze